Giới thiệu

       Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, được thành lập ngày  13/01/2020 (theo quyết định số 73/QĐ –UBND của UBND tỉnh Phú Yên) trên cơ sở hợp nhất của 3 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe.

- Tên gọi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên.

- Trụ sở:

* Cơ sở 1: 01 Lý Thái Tổ, phường 6, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

* Cơ sở 2: 73 Lạc Long Quân, phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 0257.6256012