1. Giới thiệu:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên (CDC Phú Yên) là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, được thành lập ngày 13/01/2020 (theo quyết định số 73/QĐ –UBND của UBND tỉnh Phú Yên) trên cơ sở hợp nhất của 3 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe.

- Tên gọi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên.

- Trụ sở: Nguyễn Thế Bảo, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 0257.6256012           

           2. Vị trí và chức năng: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định pháp luật).

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 3.Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên có:

           - 3 phòng chức năng:

 • Tổ chức - Hành chính;
 • Kế hoạch- Nghiệp vụ;
 • Tài chính – Kế toán

              - 9 khoa, phòng chuyên môn:

 • Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Kiểm dịch y tế quốc tế;
 • Khoa Phòng chống HIV/AIDS;
 • Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm - Dinh dưỡng;
 • Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp;
 • Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe;
 • Khoa Ký sinh trùng, côn trùng;
 • Khoa Dược - Vật tư, y tế;
 • Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng;
 • Phòng khám chuyên khoa - Tư vấn và điều trị dự phòng