Giới thiệu

       Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, được thành lập ngày 13/01/2020 (theo quyết định số 73/QĐ –UBND của UBND tỉnh Phú Yên) trên cơ sở hợp nhất của 3 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe.

- Tên gọi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên.

- Trụ sở: Đường Nguyễn Thế Bảo, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên